Nova normativa d'homologació de senders de la C.V.

Nova normativa d'homologació de senders de la C.V.

El Comité de Senders de la FEMECV ha publicat aquesta nova documentació i el model per a redactar el projecte o memòria justificativa que substitueix als antics formularis.
Comité de Senders

 
 
En la normativa destaca l'aposta per la qualitat i no per la quantitat de quilòmetres senyalitzats i per això s'han establit uns criteris com la no homologació de recorreguts amb el més del 10% d'asfalt o amb un màxim d'un 25% de traçat coincident amb altres senders homologats. També es tindrà en compte si el promotor té expedients oberts o senders amb controls de qualitat condicionats o negatius.
 
La memòria conté la justificació i objectius del projecte, informació de les sendes o camins recuperats, o de l'inventari municipal de camins. A més, es ressenyaran els espais protegits pels quals passa el sender i l'adaptació del sistema MIDE per a la valoració de la dificultat.
 
Per part seua, el procediment indica, pas a pas, els tràmits a realitzar i els terminis fixats per a cadascun d'ells.
 
A nivell intern s'està treballant en el nou disseny de fitxes que utilitzen els tècnics de senders en els treballs d'homologació i controls de qualitat. En referència a aquests últims s'ha ampliat la dotació pressupostària, la qual cosa permetrà realitzar més controls durant l'any 2020.
 
Pots trobar tota la DOCUMENTACIÓ HOMOLOGACIÓ, ACÍ. 
Els FORMULARIS DE PROJECTES DE SENDERS, ACÍ.
 
 

Patrocinadores: