Renovat el conveni de col·laboració entre la FVMP y la FEMECV.

Renovat el conveni de col·laboració entre la FVMP y la FEMECV.

L’anterior conveni entre LA Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana datava de 2004 i ara s'aprofitat per actualitzar i ampliar-lo.
1
Equip de comunicació

 

El passat dia 27 de juny es va celebrar l’acte de signatura del nou conveni de col·laboració de la FVMP, representada pel seu secretari general, i la FEMECV, amb la presència del seu president Carles Ferris. Les dues entitats tenen objectius i interessos comuns en l'àmbit del foment de l'esport en el medi natural i en el desenvolupament econòmic i social dels municipis de la Comunitat Valenciana. 


 
Són molts els ajuntaments que en els últims anys han apostat per la creació de senders homologats (GR®, PR® i SL®) i la pràctica del senderisme com a manera de vertebrar el turisme en els espais naturals, la qual cosa porta implícit un contacte especial i directe amb la naturalesa, afavorint l’aprecio i el respecte dels ciutadans pel medi natural, a través de la difusió dels valors naturals, culturals i paisatgístics dels municipis, que seran percebuts per un gran nombre de visitants. 


 
Així mateix, els municipis de muntanya i els que són d'interior s'han convertit en un atractiu per a milers de practicants de diferents esports de muntanya, com el barranquisme, l'escalada, les carreres per muntanya, la marxa nòrdica, etc., donada la singularitat d'aquests paisatges i el clima favorable durant tot l'any. 
 


Es per això, que el nou conveni desenvoluparà, entre altres temes, els estudis i investigacions conjuntes en relació amb la projecció i recuperació del patrimoni viari tradicional en l'àmbit local, fer valer l'ús de senders homologats (GR®, PR® i SL®) com a oferta esportiva i turística en l'àmbit local, cursos de formació, seminaris, conferències, jornades, estudis i programes específics d'interès mutu relacionats amb l'esport en el medi natural i l'àmbit local i la col·laboració en accions de sensibilització i divulgació així com l’edició, de publicacions i quaderns tècnics. També es crearà una comissió de seguiment. 


 
Amb la formalització d'aquest conveni de col·laboració d'interès per a totes dues parts es pretén millorar el foment de l'esport en el medi natural i el desenvolupament econòmic i social dels municipis de la Comunitat Valenciana. 
 

Patrocinadores: