Documents Muntanya i sostenibilitat

El Comité d'Accessos està format per tots els representes de la federació en els Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. El comité d'accessos està inclòs dins de la Junta Directiva de la FEMECV. I és present en el Comité d'Accessos i Naturalesa de la FEDME.

Es reuneix una vegada a l'any, i extraordinàriament si es requereix per motius justificats. Al llarg de l'any es manté una comunicació estable, incloent-hi intercanvi de documents relacionats amb la protecció de les muntanyes, l'ús públic dels espais naturals protegits i les regulacions dels esports de muntanya.