Seguretat, Salut i Formació

Actualitat

 
 
La FEMECV té l'obligació legal i estatutària de garantir que les activitats  federatives en muntanya es realitzen en condicions adequades de seguretat, tant per les instal·lacions esportives (en espais tancats i a la muntanya), com pels equips i materials que s'utilitzen, com pels procediments d'actuació que es desenvolupen.

 

A més, el col·lectiu muntanyenc i les federacions esportives de muntanya i escalada, han tingut des dels seus orígens una vocació de millorar la seguretat de qualsevol persona, federada o no, que s'endinsa a la muntanya a practicar una activitat esportiva. La col·laboració de les federacions de muntanya en els orígens del socors i rescat en muntanya, així com la progressiva reivindicació del naixement, millor estructuració i dotació dels actuals grups de rescat en muntanya professionals, és un clar exemple d'això.

 

La UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme), a la qual pertany la FEDME, va establir en 1960 una Comissió de Seguretat  que, entre altres tasques, ha liderat la creació d'estàndards, assajos i marques per a garantir la seguretat d'equips d'alpinisme, així com una Comissió Mèdica que, des de la seua creació en 1981, ha emés diverses recomanacions sobre qüestions de seguretat i salut en les activitats de muntanya.

 

La FEDME va crear formalment un Comité de Seguretat en 2015, dirigit pel principal expert espanyol sobre seguretat en muntanya, Alberto Ayora, secundat per un equip amb gran experiència en diferents aspectes de la seguretat en muntanya. Aquesta fita federativa està suposant un progressiu canvi cap a la implantació dels moderns sistemes de gestió de la seguretat en les activitats de muntanya, en sintonia amb un dels objectius de la FEDME que és “Col·laborar i posar en pràctica els mecanismes necessaris per a incrementar la seguretat en la pràctica d'aquests esports” (art. 2.6 Estatuts FEDME).

 

Les principals iniciatives del Comité de Seguretat FEDME, són les següents:

 

No obstant això, aquest procés de modernització de la gestió de la seguretat en muntanya per part de la FEDME, quedaria frustrat si aquesta visió i compromís no va transmetent-se a les federacions autonòmiques, els seus clubs i esportistes, perquè és precisament en aquest nivell on es desenvolupa la major part de l'activitat muntanyenca federativa.

Així doncs, els objectius de la Vocalia de Seguretat i Salut de la FEMECV, són els següents:

  • Col·laborar en les accions que promou el Comité de SeguretatFEMECV.
  • Implantar un sistema de gestió de la seguretat en muntanya en la FEMECV.
  • Assessorar en assumptes de seguretat en muntanya a la FEMECV, els seus clubs, així com a altres entitats que es considere rellevant.
  • Formar en matèria de seguretat en muntanya, tant a organitzadors, monitors com a esportistes d'activitats en muntanya.
  • Comunicar i difondre bones pràctiques i comportaments segurs en les activitats de muntanya.
  • Recopilar i analitzar informació sobre accidentalitat en muntanya en la Comunitat Valenciana o pels federats de la FEMECV.

 

Aquests objectius, per descomptat, només es poden complir coordinant-se amb altres òrgans o àrees de la FEMECV, com les altres vocalies, la EVAM, o l'àrea de comunicació de la FEMECV.