CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023 CICLO INICIAL (intensiu) SENDERISME

CICLE INICIAL (intensiu)

 

Grau Mitjà dels Esports de Muntanya i

Escalada. 

 

SENDERISME

 

 

Ensenyaments corresponents als títols de grau mitjà de:

 

Inicial Grau Mitjà Senderisme

 

 

- Bloc Específic.

- Bloc de Pràctiques.

 

 

 

05-CÀRREGUES HORÀRIES.

 

GRAU INICIAL – SENDERISME

Bloc Específic SENDERISME

 319h.

 

CONDUCCIÓ EN SENDERES. MED-MOSE102

190h.

1- Control i conducció de grups

2- Equip i material

3- Supervisió EPI’s parcs d'aventura

4- Col·laboració en rescats

5- Programació d'activitats de senderisme

6- Organització i gestió de rutes

7- Orientació i cartografia

MEDI FÍSIC I HUMÀ EN LA MITJA MUNTANYA. MED-MOSE103

50h.

1- Medi ambient de muntanya

2- Cultura i patrimoni de muntanya

3- Meteorologia

TEMPS LLIURE. MED-MOSE104

79h.

1- Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

2- Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure

3- Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

4- Desenvolupament d'activitats d'avaluació de les activitats de temps lliure

 

FORMACIÓ PRÀCTICA. MED- MOSE105.

150h.

 


 

13-CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE SESSIONS.

Gener

 

Febrer

 

Març

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

52

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

9

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

6

7

8

9

10

11

12

 

10

6

7

8

9

10

11

12

2

9

10

11

12

13

14

15

 

7

13

14

15

16

17

18

19

 

11

13

14

15

16

17

18

19

3

16

17

18

19

20

21

22

 

8

20

21

22

23

24

25

26

 

12

20

21

22

23

24

25

26

4

23

24

25

26

27

28

29

 

9

27

28

 

 

 

 

 

 

13

27

28

29

30

31

 

 

5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril

 

Maig

 

Juny

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

13

 

 

 

 

 

1

2

 

18

1

2

3

4

5

6

7

 

22

 

 

 

1

2

3

4

14

3

4

5

6

7

8

9

 

19

8

9

10

11

12

13

14

 

23

5

6

7

8

9

10

11

15

10

11

12

13

14

15

16

 

20

15

16

17

18

19

20

21

 

24

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

19

20

21

22

23

24

25

17

24

25

26

27

28

29

30

 

22

29

30

31

 

 

 

 

 

26

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliol

 

Agost

 

Setembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

26

 

 

 

 

 

1

2

 

31

 

1

2

3

4

5

6

 

35

 

 

 

 

1

2

3

27

3

4

5

6

7

8

9

 

32

7

8

9

10

11

12

13

 

36

4

5

6

7

8

9

10

28

10

11

12

13

14

15

16

 

33

14

15

16

17

18

19

20

 

37

11

12

13

14

15

16

17

29

17

18

19

20

21

22

23

 

34

21

22

23

24

25

26

27

 

38

18

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

30

 

35

28

29

30

31

 

 

 

 

39

25

26

27

28

29

30

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre

 

Novembre

 

Desembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

39

 

 

 

 

 

 

1

 

44

 

 

1

2

3

4

5

 

48

 

 

 

 

1

2

3

40

2

3

4

5

6

7

8

 

45

6

7

8

9

10

11

12

 

49

4

5

6

7

8

9

10

41

9

10

11

12

13

14

15

 

46

13

14

15

16

17

18

19

 

50

11

12

13

14

15

16

17

42

16

17

18

19

20

21

22

 

47

20

21

22

23

24

25

26

 

51

18

19

20

21

22

23

24

43

23

24

25

26

27

28

29

 

48

27

28

29

30

 

 

 

 

52

25

26

27

28

29

30

31

44

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de Gener Presentació del curs.

 

Classes del Bloc Específic SENDERISME.

 

Bloc de Pràctiques. 150 hores de pràctiques tutoritzades

 

Avaluacions Convocatòria Ordinària. (20, 21, 22 i 23 de Març)

 

Avaluacions Convocatòria Extraordinària. (10, 11 i 12 d'Abril)

 

 


 

SESSIONS DEL CURS 2021-2022 BLOC ESPECÍFIC NIVELL I SENDERISME

Gener

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

9 L

5

10h – 15h

Presentació del curs. 

Programació d'activitats.

MED-MOSE

102

Tutor

Aula - Gaibiel

10 M

10

9h – 19h

Història del muntanyisme

Cartografia

MED-MOSE 102-103

Carlos Guill

Aula - Gaibiel

11 Mi

10

9h – 19h

Cartografia

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Aula - Gaibiel

12 J

10

9h – 19h

Orientació

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Gaibiel

13 V

6

9h – 12h

17h – 20h

Equip i material

Plans de seguretat

MED-MOSE 102-103

Carlos Guill

Pedro Carrasco

Online

16 L

11

9h – 20h

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Aula - Chera

17 M

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Chera

18 Mi

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Chera

19 J

11

9h – 20h

Orientació

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Chera

20 V

6

9h – 12h

17h – 20h

Organització i gestió d'activitats 

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

Pedro Carrasco

M. José Carrillo

Online

23 L

11

9h – 20h

Medi ambient de muntanya

MED-MOSE 103

Fran Lucha

Aula - Ibi

24 M

11

9h – 20h

Radiocomunicacions

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Aula - Ibi

25 Mi

11

9h – 20h

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Ibi

26 J

11

9h – 20h

Orientació i conducció

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Ibi

27 V

5

9h – 14h

Organtizació i gestió de rutes

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Ibi

30 L

Pernocta

11

9h – 20h

Control i conducció de grups

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Maigmo

31 M

11

9h – 20h

Cultura i patrimoni de muntanya

MED-MOSE 103

Carlos Guill

Maigmo

Febrer

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 Mi

11

9h – 20h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Racó Bell

2 J

11

9h – 20h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Racó Bell

3 V

5

9h – 14h

Col·laboració en rescats

MED-MOSE 102

M. José Carrillo

Sant Vicent

6 L

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Carlos Guill

Aula - Biar

7 M

11

9h – 20h

Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

MED-MOSE 104

Carlos Guill

Biar

8 Mi

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Carlos Guill

Biar

9 J

11

9h – 20h

Organització d'activitats lúdiques i de temps lliure

MED-MOSE 104

Carlos Guill

 

Biar

10 V

5

9h – 13h

Supervisió de EPI's parcs d'aventura

MED-MOSE 102

Carlos Guill

Onil

13 L

11

9h – 20h

Meteorologia

MED-MOSE 103

Jordi Paya

Aula - UCV

14 M

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure en el medi natural

MED-MOSE 104

Carlos Guill

Vallada

15 Mi

10

9h – 19h

Desenvolupament d'activitats d'avaluació de les activitats de temps lliure

MED-MOSE 104

Carlos Guill

Vallada

16 J

11

9h – 20h

Desenvolupament d'activitats recreatives i de temps lliure

MED-MOSE 103

Carlos Guill

Vallada

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

20 L

11

9h – 20h

Examen d'orientació

MED-MOSE 102

Carlos Guill

 

21 M Pernocta

11

9h – 20h

Examen global final

MED-MOSE 102-103-104

Carlos Guill

 

22 Mi

11

9h – 20h

Examen global final

MED-MOSE 102-103-104

Carlos Guill

 

23 J

5

16h – 21h

Exàmens teòrics: meteorologia, cartografia, medi ambient, activitats de temps lliure

MED-MOSE 102-103-104

Carlos Guill

 

28 M

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Ordinària

22 Mi

INICIE Bloc de Pràctiques CICLE INICIAL

Abril

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

10 L

Exàmens Convocatòria Extraordinària

11 M

12 Mi

27 Mi

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Extraordinària

 

BLOC ESPECÍFIC.

 • El centre indicarà dia, hora i lloc on s'impartiran les classes presencials de cada mòdul corresponent al Bloc Específic, segons ho considere convenient per motius de planificació i seguretat.

 • Una gran part d'aquesta formació es desenvolupa en el medi natural, d’acord al nivell i l'especialitat.

 • Els calendaris que es presenten en aquest document estan subjectes a modificacions. Poden ser alterats per causes alienes a aquest Centre Aut. Ensenyaments Esportius Femecv. És intenció del Centre mantindre'l el més fidedignament.

 • Els llocs on es desenvoluparan les classes dels continguts de cada Mòdul, així com les dates, poden veure's alterats durant el curs, fins i tot abans de l'inici del mateix en funció de la climatologia, aspectes de seguretat i/o aliens a aquest Centre. 

 • El professorat determinarà la data exacta, horari i lloc per a realitzar exàmens per temes de cada mòdul independentment, així com de la convocatòria ordinària. Tenint en compte els aspectes abans esmentats.

 • També determinarà la data màxima, procés i/o forma de lliurament dels treballs sol·licitats.

 • En els dies de pernocta a la muntanya es comptabilitzen més hores de càrrega lectiva.

 

 

 


 

04-HORARI LECTIU ESPECIAL.

A causa de les peculiaritats de la formació esportiva de muntanya i escalada, és a dir, en desenvolupar-se en un marc i entorn diferent de l'urbà que requerirà desplaçament per al desenvolupament de les classes, és necessària l'adaptació de les càrregues horàries, això és:

 1. La càrrega horària didàctica establida com a màxima d'11 hores per jornada no serà d'obligat compliment, ja que l'adquisició per l'alumne d'alguns dels continguts que es plantegen necessiten de permanència en el medi natural, la qual cosa pot portar en uns certs casos a jornades de pernoctes (refugis de muntanya i vivacs) en el medi natural.

 2. El fet d'haver de buscar l'entorn de muntanya més idoni segons dates establides dins dels cronogrames i calendaris programats requeriran de disposar de franges de dies que es puga eixir de l'habitual, com usualment és de dilluns a divendres, establint mòduls de més de cinc dies fora de l'aulari situat en les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández a Elx.

 3. Per ser l'entorn de muntanya canviant i molt condicionat pels agents atmosfèrics, sempre que estiga justificat per raons no només de seguretat, sinó també d'eficiència didàctica per trobar-se el lloc de la practica en condicions no òptimes per a l'ensenyament dels continguts prèviament programats, es podran canviar el lloc i les dates amb tota l'anticipació possible.

 4. El Bloc de Formació Pràctica s'estendrà fora del període normalitzat del curs escolar del qual s'està matriculat. Això es deu a les dates de culminació del Bloc Específic, que s'estenen al mes de juny en la seua convocatòria Ordinària i Extraordinària. És per això que l'inici d'aquest Bloc de Formació Pràctica s'arribe a realitzar en el curs lectiu següent, però estant matriculat en el curs anterior.

 

05-NORMES DE FUNCIONAMENT.

 • L'alumne/a que NO assistisca a les classes pràctiques inicials o que presente i manifeste una actitud negativa, no podrà assistir a les classes pràctiques en les quals es considere que pot posar en perill la seua pròpia seguretat o la del grup.

 •  

 • El Professorat podrà demanar a l'alumnat els "Certificats mèdics" necessaris per a garantir la seguretat del propi alumne i la de la resta de l'alumnat. Tenint la potestat i decisió de permetre o no l'assistència a les classes teòriques i pràctiques.

 •  

 • SENSE el material tècnic, genèric mínim obligatori i adequat, així com qualsevol material exigit, NO es permetrà la realització de les classes pràctiques i teòriques. Es considerarà com EPI qualsevol element de l'equip o material que siga causa de disminució de la seguretat de l'individu o del grup.

 •  

 • Passats ​​5 minuts de l'inici de les classes teòriques no es pot entrar a l'aula, i cal esperar a entrar en la següent hora.

 •  

 • Els aparells de telefonia i d'un altre tipus similars NO estan permesos. El professorat podrà aplicar els corresponents parts disciplinaris. NOMÉS es permetran en els casos on s'hagueren d'utilitzar com a eines.

 •  

 • No estan permeses les filmacions de vídeo i/o fotografia de qualsevol classe sense el consentiment autoritzat de les persones que isquen en aquestes filmacions.

 •  

 • No es permet menjar i beure a l'aula. Tan sols en les hores establides com a descans i en els llocs habilitats per a això. Durant les classes pràctiques s'establiran temps de descans i avituallament.

 •  

 • NO es permet fumar en el centre. Tampoc durant les classes pràctiques, així com encendre qualsevol tipus de foc fora dels llocs habilitats per a això, ja que hi ha llei específica que ho regula.

 •  

 • Els treballs només es recolliran els dies indicats i amb el format indicat.

 •  

 • Es donaran les instruccions i normes adequades per a qualsevol tipus de classes teòriques i practiques, tant generals com específiques.

 •  

 • El professorat podrà determinar noves normes durant el curs que seran d'obligat compliment.

 •  

 • S'estableix el respecte a la convivència en les hores lectives i de descans.

 •  

 • L'Expulsió, la NO assistència (dels casos abans exposats) a la classe, tant en les teòriques com en les pràctiques, suposa la comptabilització de NO assistència, dins del percentatge que estableix la norma per a la pèrdua de l'Avaluació Contínua, pèrdua de matrícula i Convocatòria segons el procés establit.