Protocol d'assignació d'activitats

 

Al costat d'aquest índex es desplega un menú amb uns altres submenús, en els quals apareixen les diverses activitats que conformen el calendari d'activitats FEMECV per a 2023. En cada apartat es pot trobar la documentació necessària per a la sol·licitud d'activitats federatives del pròxim any.

 

Amb aquesta informació els clubs que desitgen realitzar una activitat en concret, poden consultar els aspectes específics de cadascuna d'elles, com són l'Annex de condicions, Criteris de selecció per als clubs que les vulguen realitzar, Informació inicial, Model fulla d'acord clubs, etc.

 

Recordeu que les activitats s'hauran de sol·licitar fins al dia 8 de setembre de 2023. Per a això, s'enviarà tota la documentació requerida en cadascuna de les activitats a: direcciontecnica@femecv.com.