Edició 2023 del Programa d'Ajudes mediambientals

Edició 2023 del Programa d'Ajudes mediambientals

Des de la Vocalia de Mediambient, es torna a posar en marxa aquesta iniciativa per tercera vegada, dirigida a entitats i particulars.
  • icono
    Muntanya i Sostenibilitat
1
Equip de comunicació

 

Se quiere poner en valor el trabajo que se realiza de promoción y conocimiento de los deportes de montaña, especialmente en la vertiente medioambiental, conservación del medio natural, concienciación de la importancia de la conservación de la biodiversidad, residuo cero, uso de energías alternativas, sostenibilidad, etc

 

Es vol posar en valor el treball que es realitza de promoció i coneixement dels esports de muntanya, especialment en el vessant mediambiental, conservació del medi natural, conscienciació de la importància de la conservació de la biodiversitat, residu zero, ús d'energies alternatives, sostenibilitat, etc

 

Dues novetats enguany. D'una banda, s'ha augmentat la partida pressupostària destinada a aquest programa, passant de 2.000€ a 3.000€. El mateix succeeix amb la quantitat màxima que pot rebre cada beneficiari/a, passant de 250€ a 400€ en aquesta edició.

 

I per un altre, s'introdueixen dos tipus d'activitats susceptibles d'incloure's en les ajudes:

  • Valoració del territori i del paisatge cultural de muntanya (paisatges de rellevància).
  • Sensibilització i campanyes de protecció dels rius, barrancs, cursos de rius i làmines d'aigua. Recuperació i restauració de fonts naturals.
     

Tota la informació està recollida en les Bases del Programa, que aconsellem siguen llegides detingudament. En elles es poden trobar les activitats que podrien incloure's en aquesta ajuda, així com els criteris i puntuació que s'estableixen i les obligacions que hauran de complir les activitats i beneficiaris seleccionats.

 

Com a responsable d'aquesta vocalia, Mayka Maya ens comenta que “és important donar suport a aquestes iniciatives, que reflecteixen els objectius de la vocalia i que tan bon acolliment tenen. Es tracta de potenciar petites o grans accions que es realitzen en molts dels nostres Clubs, i que es podrien realitzar en molts més amb ajudes com les que es proposen en aquest programa”.

 

Els Clubs o Seccions de Muntanya FEMECV, o persones federades, que hagen realitzat o tinguen previst realitzar al llarg de 2023 alguna activitat en aquest sentit, podran presentar una memòria descriptiva i pressupostària perquè puga valorar-se la proposta. Sent el termini de recepció de sol·licituds fins al 15 de juny. AMPLIADO!!!

 

Davant qualsevol dubte o suggeriment, es pot contactar amb la vocalia a través del correu medi.ambient@femecv.com.

 

Patrocinadores: