Acord de col·laboració entre les dues federacions autonòmiques en formació i marxa aquàtica.

Año
2022
Tipo
Convenios

Tipo: Acuerdo de colaboración entre las dos federaciones autonómicas en formación y marcha acuática. 

Fecha de firma: 14 de junio de 2022

Duración: prorrogable.