Barrancs

Actualitat

 

El barranquísme és una pràctica esportiva consistent en la progressió per canons o barrancs, llits de torrents o rius de muntanya, a peu i/o nadant, i que ja compta amb diferents tècniques, materials propis i ben diferenciats.

Esport de muntanya que està en auge en tot el nostre territori i per això sorgeix una major necessitat del desenvolupament i formació d'una vocalia en aquest sector en la FEMECV.

Vocalia que tinga com a objectius principals promocionar el descens de barrancs, i assessorar els clubs i esportistes federats en tot el relatiu a aquesta matèria, oferint-los cobertura formativa, tècnica i informativa.