Projectes

Com a nova vocalia, començarem a poc a poc situant-nos, analitzant i planificant el treball que realitzarem a curt, mitjà i llarg termini.

De moment, per a aquest 2023, ens hem marcat els següents objectius:

 1. Contactar amb Clubs d'Alacant, València i Castelló, per a donar a conéixer aquesta nova vocalia i rebre les demandes que la gent gran considere interessants.
 2. Convocar jornades de trobades dirigides a majors en les quals es combinen activitats físiques i activitats divulgatives. Aquestes jornades estaran patrocinades per FEMECV i es faran en localitats on existisca acord amb l'Ajuntament i Club representatiu de la zona. S'aniran celebrant a Alacant, València i Castelló a fi d'anar promovent una participació cada vegada major dels esports per a majors. La participació es farà mitjançant inscripció per a garantir la participació.
 3. Promoure col·laboracions en activitats d'altres vocalies de persones definides com a majors en el marc d'aquesta Vocalia.
 4. Promoure un major reconeixement dels majors que participen en les diferents competicions esportives que se celebren en l'àmbit de la FEMECV. Proposant que es tinguen en compte les subcategories que identifiquen millor l'adjudicació de trofeus als majors per rang d'edat.
  Proposta de subcategories
  - Sèniors: de 55 a 59 anys
  - Masters: de 60 a 65 anys
  - Supermasters: de 66 a 70 anys
  - Herois: a partir de 71 anys.