Comité

El Comité de Senderes i Refugis s'encarregarà del que concerneix a senderes i refugis en tots els aspectes que sorgisquen i competisquen a la FEMECV i els que se sol·liciten des de la direcció d'aquesta. Està compost per un mínim de 4 i un màxim de 12 membres dirigits pel vocal de Senderes i Refugis de la FEMECV. Actualment té la següent composició:

 

Membres del Comité

Lorena Cabrera
Gestión Senderos
Juan Manuel Raga
Vocal de València
Antonio Aguilella
Vocal de Castelló
Jose Luis Ibáñez
Vocal de València