CALENDARI ACADÈMIC 2022-2023

 

CICLE FINAL

 

Grau Mitjà dels Esports de Muntanya i

Escalada. 

 

BARRANCS

 

 

Ensenyaments corresponents als títols de grau mitjà de:

 

Tècnic Esportiu en els Esports de Muntanya i Escalada

 

 

- Bloc Específic.

- Bloc de Pràctiques.


 

01-CÀRREGUES HORÀRIES.

GRAU MITJÀ – BARRANCS

Bloc específic (Transversals)

174h.

 

ESCOLA DE SENDERISME. MED-MOME202

61h.

1- Programació de l'ensenyament del senderisme

2- Metodologia i preparació de sessions

3- Coordinació d'activitats i cursos

4- Avaluació i desenvolupament d'activitat

5- Muntanya adaptada a la diversitat funcional

6- Organització i gestió d'activitats

PERFECCIONAMENT TÈCNIC MITJA MUNTANYA. MED-MOME203 

41h.

1- Equip i material

2- Tècniques de progressió i vivac Mitja Muntanya estival

3- Socors i rescat en el medi natural

GUIAT I ORIENTACIÓ EN M. MUNTANYA. MED-MOME204  

72h.

1- Tècniques específiques d'orientació

2- GPS - geolocalització

3- Disseny d'itineraris muntanya estival

4- Interpretació i avaluació meteorològica

5- Conducció, control i gestió del grup

 

GRAU MITJÀ – BARRANCS

Bloc específic (Barrancs)

363h.

 

FORMACIÓ TÈCNICA EN BARRANCS. MED-MOBA205 

154h.

1- Equip i material – barrancs i ferrates

2- Tècniques progressió en barrancs sense corda

3- Tècniques de progressió en ferrates

4- Tècniques de progressió en barrancs amb corda

5- Metodologia dels barrancs i ferrates

6- Equipaments esportius en barrancs i ferrates

SEGURETAT I GESTIÓ DEL RISC. MED-MOBA206

116h.

1- Gestió del risc en aigües vives

2- Gestió del risc en barrancs

3- Gestió del risc en ferrates

4- Gestió del risc en parcs d'aventura

GUIAT EN BARRANCS I VIES FERRATA EQUIPADES. MED-MOBA207

93h.

1- Programació d'activitats de barrancs i ferrates

2- Característiques mediambientals dels barrancs i les ferrates

3- Anàlisi de riscos

4- Conducció de grups en barrancs i vies ferrates 

 

FORMACIÓ PRÀCTICA. MED-MOBA208

200h

 

 

03-CALENDARI I DISTRIBUCIÓ DE SESSIONS.

Gener

 

Febrer

 

Març

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

52

 

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

1

2

3

4

5

 

9

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6

6

7

8

9

10

11

12

 

10

6

7

8

9

10

11

12

2

9

10

11

12

13

14

15

 

7

13

14

15

16

17

18

19

 

11

13

14

15

16

17

18

19

3

16

17

18

19

20

21

22

 

8

20

21

22

23

24

25

26

 

12

20

21

22

23

24

25

26

4

23

24

25

26

27

28

29

 

9

27

28

 

 

 

 

 

 

13

27

28

29

30

31

 

 

5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril

 

Maig

 

Juny

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

13

 

 

 

 

 

1

2

 

18

1

2

3

4

5

6

7

 

22

 

 

 

1

2

3

4

14

3

4

5

6

7

8

9

 

19

8

9

10

11

12

13

14

 

23

5

6

7

8

9

10

11

15

10

11

12

13

14

15

16

 

20

15

16

17

18

19

20

21

 

24

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

23

 

21

22

23

24

25

26

27

28

 

25

19

20

21

22

23

24

25

17

24

25

26

27

28

29

30

 

22

29

30

31

 

 

 

 

 

26

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliol

 

Agost

 

Setembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

26

 

 

 

 

 

1

2

 

31

 

1

2

3

4

5

6

 

35

 

 

 

 

1

2

3

27

3

4

5

6

7

8

9

 

32

7

8

9

10

11

12

13

 

36

4

5

6

7

8

9

10

28

10

11

12

13

14

15

16

 

33

14

15

16

17

18

19

20

 

37

11

12

13

14

15

16

17

29

17

18

19

20

21

22

23

 

34

21

22

23

24

25

26

27

 

38

18

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

30

 

35

28

29

30

31

 

 

 

 

39

25

26

27

28

29

30

 

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre

 

Novembre

 

Decembre

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

 

Set.

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Do

39

 

 

 

 

 

 

1

 

44

 

 

1

2

3

4

5

 

48

 

 

 

 

1

2

3

40

2

3

4

5

6

7

8

 

45

6

7

8

9

10

11

12

 

49

4

5

6

7

8

9

10

41

9

10

11

12

13

14

15

 

46

13

14

15

16

17

18

19

 

50

11

12

13

14

15

16

17

42

16

17

18

19

20

21

22

 

47

20

21

22

23

24

25

26

 

51

18

19

20

21

22

23

24

43

23

24

25

26

27

28

29

 

48

27

28

29

30

 

 

 

 

52

25

26

27

28

29

30

31

44

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentació del curs.

 

 Classes dels Mòduls Transversals COMÚ A TOTES LES ESPECIALITATS DE NIVELL II.

 

 Classes del Bloc Específic BARRANCS.

 

 Bloc de Pràctiques. 200 hores de pràctiques tutoritzades

 

 Avaluacions Convocatòria Ordinària. (7 de Junydata publicació resultat)

 

 Avaluacions Convocatòria Extraordinària. (6 de setembre data publicació resultats)

 

 

 

SESSIONS - CURS 2022-2023 BLOC ESPECÍFIC - MÒDULS TRANSVERSALS

Gener

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

13 V

5

16h – 21h

Presentació del curs. 

Programació d'activitats.

MED-MOBA 207

TUTORS

Aula - Ibi

14 S

11

9h – 20h

Maniobres amb cordes.

MED-MOBA 205

José M. Martínez

Beneixama

15 D

11

9h – 20h

Maniobres amb cordes.

MED-MOBA 205

José M. Martínez

Beneixama

18 Mi

3

18h – 21h

Plans de seguretat.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

20 V

5

16h – 21h

Didàctica i programació sessions.

MED-MOME 202

David Mora

Aula - Ibi

21 S

11

9h – 20h

Cartografia i recursos informàtics.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

22 D

11

9h – 20h

Cartografia i recursos informàtics.

MED-MOME 204

David Mora

Aula - Ibi

25 Mi

3

18h – 21h

Organització i Gestió.

MED-MOME 202

Pedro Carrasco

Online

27 V

5

16h – 21h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Aula - Barrada

28 S

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Tous

29 D

11

9h – 20h

Gestió del risc, socors i rescat.

MED-MOME 203

María José Carrillo

Montesa

Febrer

H

Horari:

 Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

1 Mi

3

18h – 21h

GPS. Dispositius i xarxes.

MED-MOME 204

David Mora

Online

3 V

5

16h – 21h

GPS. Geolocalització.

MED-MOME 204

David Mora

Online

4 S

11

9h – 20h

Programació docent del senderisme

Avaluació i desenvolupament de l'activitat

MED-MOME 202

David Mora

 

5 D

11

9h – 20h

Tècniques de supervivència

Cordam, maniobres auto-rescat amb corda

MED-MOME 204

David Mora

 

8 Mi

3

18h – 21h

Equip i material.

MED-MOME 203 

David Mora

Online

10 V

5

16h – 21h

Conducció, orientació i gestió de l'activitat

MED-MOME 202-203-204 

David Mora

Serra de Mariola

11 S

Pernocta

11

9h – 20h

Vivac, tècniques de supervivència, conducció,

orientació, interpretació del mitjà.

MED-MOME 202-203-204 

David Mora

Serra de Mariola

12 D

11

9h – 20h

Conducció i orientació

Avaluació i desenvolupament de l'activitat

MED-MOME 202-204 

David Mora

Serra de Mariola

17 V

5

16h – 21h

Disseny*itinerari.

Càlcul de temps i distàncies.

MED-MOME 204

David Mora

 

18 S

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Aula - UCV

19 D

11

9h – 20h

Muntanya Adaptada.

MED-MOME 202

Laura Jiménez

Calderona

22 El meu

3

18h – 21h

Equip i material Parcs d'Altura

MED-MOBA

206

Carlos Guill

Online

24 V

5

16h – 21h

Meteorologia.

MED-MOME 204 

Jordi Paya

Aula - UCV

25 S

11

9h – 20h

Control i seguretat en parcs d'altura

MED-MOBA 206 

Carlos Guill

Onil

26 D

11

9h – 20h

Guiat i seguretat en parcs d'altura

MED-MOBA 206 

Carlos Guill

Onil

Març

H

Horari:

 Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

4 S

Pernocta

11

9h – 20h

Avaluació de programació i coordinació. Conducció, dinàmica de grups i GPS

MED-MOME 202-203-204

David Mora

 

5 D

11

9h – 20h

Avaluacions d'Orientació

MED-MOME 204

David Mora

 

 

SESSIONS - CURS 2022-2023 BLOC ESPECÍFIC - MÒDULS BARRANCS

Març

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

8 Mi

3

18h – 21h

Regulacions dels equipaments esportius

MED-MOBA 205

Pedro Carrasco

Online

10 V

5

16h – 21h

Progressió en barrancs aquàtics sense corda

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Anna

11 S

11

9h – 20h

Progressió en barrancs secs sense corda

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Alcoi

12 D

11

9h – 20h

Progressió en barrancs secs sense corda

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Planes

15 Mi

3

18h – 20h

Equip i material característiques

MED-MOBA

205-206

José M. Martínez

Online

17 V

5

16h – 21h

Execució de les tècniques de progressió i seguretat

MED-MOBA

205-206

José M. Martínez

L'Apareguda

18 S

11

9h – 20h

Execució de les tècniques de progressió i seguretat

MED-MOBA

205-206

José M. Martínez

L'Apareguda

19 D

11

9h – 20h

Execució de les tècniques de progressió i seguretat

MED-MOBA

205-206

José M. Martínez

L'Apareguda

22 Mi

3

18h – 21h

Característiques mediambientals dels barrancs i les ferrates

MED-MOBA

207

Fran Lucha

Online

24 V

5

16h – 21h

Progressió i conducció en via ferrata

MED-MOBA

205-207

David Mora

Aula - Ibi

25 S

11

9h – 20h

Progressió i conducció en via ferrata

MED-MOBA

205-207

David Mora

Xorret de Catí

26 D

11

9h – 20h

Progressió i conducció en via ferrata

MED-MOBA

205-207

David Mora

Cid

31 V

5

16h – 21h

Acte rescate en via ferrata

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Villena

Abril

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

1 S

11

9h – 20h

Acte rescate en barrancs

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Beneixama

2 D

11

9h – 20h

Acte rescate en barrancs

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Beneixama

12 Mi

11

9h – 20h

Conducció i planificació en barrancs

MED-MOBA

207

Jordi Pérez

Guara

13 J

11

9h – 20h

Conducció i planificació en barrancs

MED-MOBA

207

Jordi Pérez

Guara

14 V

11

9h – 20h

Conducció i planificació en barrancs

MED-MOBA

207

Jordi Pérez

Guara

15 S

11

9h – 20h

Conducció i planificació en barrancs

MED-MOBA

207

Jordi Pérez

Guara

16 D

11

9h – 20h

Conducció i planificació en barrancs

MED-MOBA

207

Jordi Pérez

Guara

21 V

5

16h – 21h

Hidrologia i lectura d'aigües

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Aula

Montanejos

22 S

11

9h – 20h

Aigües vives. Tècniques de nadar i presa de corrents

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Montanejos

23 D

11

9h – 20h

Aigües vives. Tècniques de rescat

MED-MOBA

206

José M. Martínez

Montanejos

28 V 

5

16h – 21h

Planificació i elecció d'itineraris

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Aula - Millares

29 S

11

9h – 20h

Descens de barranc i Maniobres amb cordes. Simulacre PA.

MED-MOBA

205

José M. Martínez

María José Carrillo

Millares

30 D

11

9h – 20h

Descens de barranc i Maniobres amb cordes

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Millares

Maig

H

Horari:

Contingut:

Mòdul: 

Professorat:

Lloc:

3 Mi

3

18h – 21h

Tipus i graus de dificultat en Barrancs

MED-MOBA

205

José M. Martínez

Online

5 V

5

16h – 21h

Equipaments esportius

MED-MOBA

205

J. I. Estruells

Aula

6 S

11

9h – 20h

Equipaments esportius

MED-MOBA

205

J. I. Estruells

Vall d'Ebo 

7 D

11

9h – 20h

Equipaments esportius

MED-MOBA

205

J. I. Estruells

Vall d'Ebo 

13 S

11

9h – 20h

Coastering

MED-MOBA

205-206

Fernando Sendra

Dénia

14 D

11

9 – 20h

Coastering

MED-MOBA

205-206

Fernando Sendra

Altea

Juny

H

Horari:

Contingut:

Mòdul:

Professorat:

Lloc:

2 V

11

9h – 20h

Avaluació pràctica de guiat i progressió en vies ferrates

MED-MOBA

205-207

David Mora

 

3 S

11

9h – 20h

Avaluació pràctica de guiat i progressió en barrancs

MED-MOBA

207

José M. Martínez

 

4 D

11

9h – 20h

Avaluació pràctica de rescat i auto rescat

MED-MOBA

206

José M. Martínez

 

7 M

Publicació resultats avaluacions finals Convocatòria Ordinària

8 J

INICIE Bloc de Pràctiques BARRANCS

Set.

 

1 V

Avaluacions Convocatòries Extraordinària

2 S

3 D

6 Mi

Publicació resultats avaluacions Convocatòria Extraordinària

BLOC ESPECÍFIC.

 • El centre indicarà dia, hora i lloc on s'impartiran les classes presencials de cada mòdul corresponent al Bloc Específic, segons ho considere convenient per motius de planificació i seguretat.
 • Una gran part d'aquesta formació es desenvolupa en el medi natural, d’acord al nivell i l'especialitat.
 • Els calendaris que es presenten en aquest document estan subjectes a modificacions. Poden ser alterats per causes alienes a aquest Centre Auto. Ensenyaments Esportius Femecv. És intenció del Centre mantindre'l el més fidedignament.
 • Els llocs on es desenvoluparan les classes dels continguts de cada Mòdul, així com les dates, poden veure's alterats durant el curs, fins i tot abans de l'inici del mateix en funció a la climatologia, aspectes de seguretat i/o aliens a aquest Centre. 
 • El professorat determinarà la data exacta, horari i lloc per a realitzar exàmens per temes de cada mòdul independentment, així com de la convocatòria ordinària. Tenint en compte els aspectes abans esmentats.
 • També determinarà la data màxima, procés i/o forma de lliurament dels treballs sol·licitats.
 • En els dies de pernocta a la muntanya es comptabilitzen més hores de càrrega lectiva.

04-HORARI LECTIU ESPECIAL.

A causa de les peculiaritats de la formació esportiva de muntanya i escalada, és a dir, en desenvolupar-se en un marc i entorn diferent de l'urbà que requerirà desplaçament per al desenvolupament de les classes és necessària l'adaptació de les càrregues horàries, això és:

 1. La càrrega horària didàctica establida com a màxima d'11 hores per jornada no serà d'obligat compliment, ja que l'adquisició per l'alumne d'alguns dels continguts que es plantegen necessiten de permanència en el medi natural, la qual cosa pot portar en uns certs casos a jornades de pernoctes (refugis de muntanya i vivacs) en el medi natural.

 2. El fet d'haver de buscar l'entorn de muntanya més idoni segons dates establides dins dels cronogrames i calendaris programats, requeriran de disposar de franges de dies que es puga eixir de l'habitual, com usualment és de dilluns a divendres, establint mòduls de més de cinc dies fora de l'aulari situat en les instal·lacions de la Universitat Miguel Hernández a Elx.

 3. Per ser l'entorn de muntanya canviant i molt condicionat pels agents atmosfèrics, sempre que estiga justificat per raons no només de seguretat, sinó també d'eficiència didàctica per trobar-se el lloc de la practica en condicions no òptimes per a l'ensenyament dels continguts prèviament programats, es podran canviar el lloc i les dates amb tota l'anticipació possible.

 4. El Bloc de Formació Pràctica s'estendrà fora del període normalitzat del curs escolar del qual s'està matriculat. Això es deu a les dates de culminació del Bloc Específic que s'estenen al mes de juny en la seua convocatòria Ordinària i Extraordinària. És per això que l'inici d'aquest Bloc de Formació Pràctica s'arriba a realitzar en el curs lectiu següent, però estant matriculat en el curs anterior.

 5. Part d'aquesta formació es desenvolupa durant caps de setmana per a facilitar l'accés a la mateixa a bona part de l'alumnat que està immers en el món laboral vinculat a la formació amb horaris convencionals. A més, altres alumnes estan estudiant altres matèries compatibles amb l'horari i les impartides per aquest centre. El motiu pel qual finalitzem el curs el 7 de setembre és per la necessitat d'ajustar les hores del bloc específic al llarg de tots els caps de setmana i del bloc de pràctiques per les necessitats en els centres de formació de treball del sector.

05-NORMES DE FUNCIONAMENT.

 • L'alumne/a que NO assistisca a les classes pràctiques inicials o que presente i manifeste una actitud negativa, no podrà assistir a les classes pràctiques en les quals es considere que pot posar en perill la seua pròpia seguretat o la del grup.

 •  

 • El Professorat podrà demanar a l'alumnat els "Certificats mèdics" necessaris per a garantir la seguretat del propi alumne i la de la resta de l'alumnat. Tenint la potestat i decisió de permetre o no, l'assistència a les classes teòriques i pràctiques.

 •  

 • SENSE el material tècnic, genèric mínim obligatori i adequat, així com qualsevol material exigit, NO es permetrà la realització de les classes pràctiques i teòriques. Es considerarà com EPI qualsevol element de l'equip o material que siga causa de disminució de la seguretat de l'individu o del grup.

 •  

 • Passats ​​5 minuts de l'inici de les classes teòriques no es pot entrar a l'aula, i cal esperar a entrar en la següent hora.

 •  

 • Els aparells de telefonia i d'un altre tipus similars NO estan permesos. El professorat podrà aplicar els corresponents parts disciplinaris. NOMÉS es permetran en els casos on s'hagueren d'utilitzar com a eines.

 •  

 • No estan permeses les filmacions de vídeo i/o fotografia de qualsevol classe sense el consentiment autoritzat de les persones que isquen en aquestes filmacions.

 •  

 • No es permet menjar i beure a l'aula. Tan sols en les hores establides com a descans i en els llocs habilitats per a això. Durant les classes pràctiques s'establiran temps de descans i avituallament.

 •  

 • NO es permet fumar en el centre. Tampoc durant les classes pràctiques, així com encendre qualsevol tipus de foc fora dels llocs habilitats per a això, ja que hi ha llei específica que ho regula.

 •  

 • Els treballs només es recolliran els dies indicats i amb el format indicat.

 •  

 • Es donaran les instruccions i normes adequades per a qualsevol tipus de classes teòriques i practiques, tant generals com específiques.

 •  

 • El professorat podrà determinar noves normes durant el curs que seran d'obligat compliment.

 •  

 • S'estableix el respecte a la convivència en les hores lectives i de descans.

 •  

 • L'Expulsió, la NO assistència (dels casos abans exposats) a la classe, tant en les teòriques com en les pràctiques, suposa la comptabilització de NO assistència, dins del percentatge que estableix la norma per a la pèrdua de l'Avaluació Contínua, pèrdua de matrícula i Convocatòria segons el procés establit.