Projectes, Assemblees i informació econòmica

2ª Asamblea General Ordinaria y Extraordinadia 2019.- Noviembre